459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Popálení, popáleniny

Popis popálenin

Fyziologie (jak to má fungovat)

Kůže je největší orgán lidského těla. Pokrývá tělo a tvoří tak důležitou bariéru mezi vnitřním a vnějším prostředím. Kůže sestává ze tří vrstev. Nejsvrchnější se nazývá pokožka a skládá se ze zrohovatělých bezjaderných buněk, které se průběžně odlupují. Škára je prostřední a nejsilnější vrstva. Tvoří ji síť kolagenních a elastických vláken, jsou zde umístěny i důležité receptory tlaku, chladu, tepla. Podkoží je tvořeno vazivem a tukovými buňkami.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Popáleniny vznikají působením vysoké teploty na konkrétní místo na kůži. Vlivem teploty bílkoviny v kůži denaturují (= znehodnocují se), a tím vznikají puchýře až zuhelnatění.

Příčiny

  • působení vysoké teploty na kůži
  • úraz elektrickým proudem
  • působení radioaktivního záření

Příznaky

U popálenin rozlišujeme čtyři stupně poškození:

1. stupeň - vzniká zarudnutí kůže s mírnou bolestivostí, bez otoků

2. stupeň - místo popálení kryté puchýřem, po určité době praská

3. stupeň - kůže bílá a nebolestivá (zničená nervová zakončení), velmi bolestivé jsou okraje a okolí rány

4. stupeň - zuhelnatění tkáně, celkové zničení kůže

Při popáleninách především třetího a čtvrtého stupně dochází k velké bolestivosti a náročnému pohybu díky poraněné kůži. Léčba je zdlouhavá a komplikovaná. Může dojít i k dodatečné infekci popálených míst na kůži. Rozsáhlé popáleniny mohou končit až úmrtím.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

V prvních chvílích je nejdůležitější zamezit dalšímu přístupu tepla ke kůži. Pokud je kůže poškozená v rámci prvního a druhého stupně, je dobré postižené místo okamžitě ochladit (ne příliš prudce, ale dlouhou dobu). Následně je možno velmi opatrně otřít okraje dezinfekcí a zakrýt sterilním materiálem (obvaz, rouška, náplast).

Při těžkých popáleninách je nutno okamžitě vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

ikona léky

Je možné použití kožních štěpů (odebrání kousku kůže z jiného místa na těle a přidání na postižené místo).

Medicína může též nabídnout adstringencia.

Byliny

(Informační zdroje stránky)