459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Popálení, popáleniny

Popis popálenin

Fyziologie (jak to má fungovat)

Kůže je největší orgán lidského těla. Pokrývá tělo a tvoří tak důležitou bariéru mezi vnitřním a vnějším prostředím. Kůže sestává ze tří vrstev. Nejsvrchnější se nazývá pokožka a skládá se ze zrohovatělých bezjaderných buněk, které se průběžně odlupují. Škára je prostřední a nejsilnější vrstva. Tvoří ji síť kolagenních a elastických vláken, jsou zde umístěny i důležité receptory tlaku, chladu, tepla. Podkoží je tvořeno vazivem a tukovými buňkami.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Popáleniny vznikají působením vysoké teploty na konkrétní místo na kůži. Vlivem teploty bílkoviny v kůži denaturují (= znehodnocují se), a tím vznikají puchýře až zuhelnatění.

Příčiny

  • působení vysoké teploty na kůži
  • úraz elektrickým proudem
  • působení radioaktivního záření

Příznaky

U popálenin rozlišujeme čtyři stupně poškození:

1. stupeň - vzniká zarudnutí kůže s mírnou bolestivostí, bez otoků

2. stupeň - místo popálení kryté puchýřem, po určité době praská

3. stupeň - kůže bílá a nebolestivá (zničená nervová zakončení), velmi bolestivé jsou okraje a okolí rány

4. stupeň - zuhelnatění tkáně, celkové zničení kůže

Při popáleninách především třetího a čtvrtého stupně dochází k velké bolestivosti a náročnému pohybu díky poraněné kůži. Léčba je zdlouhavá a komplikovaná. Může dojít i k dodatečné infekci popálených míst na kůži. Rozsáhlé popáleniny mohou končit až úmrtím.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

V prvních chvílích je nejdůležitější zamezit dalšímu přístupu tepla ke kůži. Pokud je kůže poškozená v rámci prvního a druhého stupně, je dobré postižené místo okamžitě ochladit (ne příliš prudce, ale dlouhou dobu). Následně je možno velmi opatrně otřít okraje dezinfekcí a zakrýt sterilním materiálem (obvaz, rouška, náplast).

Při těžkých popáleninách je nutno okamžitě vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Léky

Je možné použití kožních štěpů (odebrání kousku kůže z jiného místa na těle a přidání na postižené místo).

Medicína může též nabídnout adstringencia.

Byliny

(Informační zdroje stránky)